MŪSDIENĪGA LAUKSAIMNIEKA DARBARĪKS

Modernā sensoru tehnika un mēslošanas programma katru gadu palīdz lauksaimniekam  pēc iespējas efektīvāk iegūt vislabāko ražu. Izstrādājot N mēslošanas vai augu aizsardzības līdzekļu izkliedes rekomendācijas, tiek ņemtas vērā zinātniski pamatotas visu nozīmīgāko kultūraugu attīstības likumsakarības. Tādēļ šo līdzekļu lietošana ir droša katru gadu un ikvienā laukā.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platībai ir nozīme! Jo lielāks laukums vienā hektārā tiek nomērīts un jo mazāks ir attālums starp atsevišķām mērīšanas joslām tehnoloģiskajā sliedē, jo ticamākas ir mērījumu vērtības. Atkarībā no darba platuma ar YARA N sensoru izmērāmais laukums ir līdz 4400 m²  no 1 ha. Tik liels, kā nevienam citam kultūraugu sensoram.

 

 

SKAIDRS UN SAPROTAMSAUGU NOVĒRTĒJUMS TIEŠI NO SENSORA

YARA N sensors mēra faktisko N nodrošinājumu. Šim parametram ir visciešākā saistība ar N mēslošanu nekā pārējiem parametriem, ko var izmērīt ar sensoriem. Zinot informāciju par to, cik kilogramu N augs jau ir uzņēmis attiecīgajā kultūraugu attīstības stadijā, ir iespējams izstrādāt tam atbilstošus mēslošanas un augu aizsardzības ieteikumus.

 

 

 

 

 

Mēs lietojam tikai tik, cik vajadzīgs,
ŅEMOT VĒRĀ ZINĀTNISKI PAMATOTUS ALGORITMUS

Lietojot YARA N sensoru, lauksaimnieka rīcībā ir precīzi pieskaņoti algoritmi. Ar šiem algoritmiem  YARA N sensors, ņemot vērā mērījumu vērtības, aprēķina augiem nepieciešamo N mēslojuma daudzumu vai augu aizsardzības līdzekļa devu. Šī metode der ziemājiem, vasarājiem, rapsim, kartupeļiem un kukurūzai. Šobrīd N mēslošanai un augu aizsardzībai sistēmā ir 813 algoritmu programmas.

DAUDZVEIDĪBA MĒSLOŠANĀ UN AUGU AIZSARDZĪBĀ

YARA N sensora pirmsākums ir 1999. gadā, kad to sāka izmantot kultūraugu sējumu nodrošināšanai ar slāpekli atkarībā no augu vajadzībām. Kopš tā laika sensora lietošanas veidu klāsts ir būtiski palielinājies. Lietotājprogrammatūra "Precision Faming Box" ietver  zinātniski pamatotus algoritmus arī augšanas regulatoru un fungicīdu lietošanai. Tika ņemtas vērā un integrētas precīzās laukkopības platformā integrētas arī ārzemju partneru vajadzības, piemēram, alus miežu modulis no Zviedrijas, glifosātu izkliedes pasākumi no Čehijas un desikantu pielietošana no Nīderlandes.

N mēslojums
augšanas regulatori
fungicīdi
desikanti

GARANTĒTI PANĀKUMI AR PRECĪZO LAUKKOPĪBU

LIELĀKA RAŽA

YARA N sensors katru gadu nodrošina par 6% lielāku ražu.

N IETAUPĪJUMS

Ar YARA N sensoru Jūs varēsiet ietaupīt līdz 14 procentiem N mēslojuma.

BEZ VELDRES

Ar N sensoru tiek novērsta veldrēšanās 80-100% gadījumos.

KULŠANA

Kulšanas jauda ar sensoru tehnoloģiju apstrādātājos sējumos palielinās par 20%.

KVALITĀTE

YARA N sensora lietošana nodrošina līdz 0,5 procentiem lielāku un vienmērīgāku proteīna saturu.

N BILANCE

Mēslošana ar sensoru būtiski samazina nitrātu nokļūšanu vidē.