TÖÖVAHEND KAASAEGSELE PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTELE

Kaasaegne sensoritehnoloogia ja väetamise algoritmid aitavad põllumajandusettevõttel saavutada optimaalset saagikust  kõrgeima võimaliku efektiivsusega. Ja seda igal aastal. Eeltingimuseks on teaduslikult põhjendatud kontrollfuntsioonid kõikide tähtsamate põllukultuuride jaoks koos konkreetsete väetamis- või pritsimissoovitustega.  Tulemus on garanteeritud - igal aastal ja igal põllul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurus loeb! Mida suurem on proovivõtuala hektari kohta ja mida väiksem on kontrollradade omavaheline kaugus, seda usaldusväärsemad on mõõtmistulemused. YARA N-sensori tööala sõltuvalt töölaiusest võib olla kuni 4400 ruutmeetrit. See on suurem kui ühelgi teisel taimesensoril.

 

 

TÄPSED ANALÜÜSITULEMUSED GARANTEERIVAD OPTIMAALSE VARUSTATUSE TOITEELEMENTIDEGA

YARA N-sensor mõõdab taime poolt omastatud lämmastikku reaalajas. Kõikidest sensorite poolt mõõdetavates parameetritest on sellel kõige otsesem seos optimaalse N-väetamisega.  Teades taimede lämmastiku sisaldust ja kasvufaasi on võimalik määrata täpsed väetamise ja pritsimissoovitused.

 

 

 

 

 

 

       YARA N-sensorit kasutades saab põllumajandusettevõtte enda käsutusse täpsed agronoomilised algoritmid. YARA
       N-sensori mõõtmistulemuste põhjal on võimalik nende algoritmide abil teada saada optimaalset N-väetise kulunormi
       või taimekaitsepreparaadi annust. Algoritmid on välja töötatud tali- ja suviteraviljale, rapsile, kartulile ja maisile.
       Käesoleval hetkel sisaldab tarkvarasüsteem 813  N-väetamise ja taimekaitse programmi.

MITMEKÜLGSELT KASUTATAV NII VÄETAMISEL KUI TAIMEKAITSETÖÖDE JUURES

YARA N-sensor töötati välja 1999. aastal,  eesmärgiks põllukultuuride  tasakaalustatud lämmastikuga varustamine. Sellest ajast saadik on sensori kasutusala hoogsalt laienenud. Täppisviljeluse tarkvara "Precision Farming Box" sisaldab teaduslikult põhjendatud kontrollfunktsioone ka kasvuregulaatorite ja fungitsiidide pritsimiseks. Tootearenduse juures on oma osa olnud  välismaal tehtud avastustel. Nii on saadud uusi ideid Rootsis kasutuselevõetud õlleodra moodulist, glüfosaat-preparaatidega läbiviidavast taimekaitsest Tšehhis ja desikantide kasutamisest Hollandis.

TÄPPISVILJELUS - EDU PANT

SAAGIKUSE TÕUS

YARA N-sensori toel on võimalik saagikuse tõus keskmiselt 6%  - igal aastal.

N-KOKKUHOID

Väetamine YARA N-sensori abil võimaldab lämmastikväetiste kokkuhoidu kuni 14% ulatuses.

VILJA LAMANDUMISE ÄRAHOIDMINE

N-sensori kasutades hoiate 80 kuni 100 protsendilise kindlusega ära vilja lamandumise.

KORISTUS

Sensori toel on võimalik tõsta kombaini jõudlust keskmiselt 20%.

KVALITEET

YARA N-sensor võimaldab tõsta ja ühtlustada toorproteiini sisaldust taimedes keskmiselt kuni 0,5 protsenti.

N-BILANSS

Sensoritoega väetamine aitab tõhusalt vähendada keskkonnasaastet nitraatidega.